Predictive Design with CFD

Internal flows and air treatment ducts can be analyzed with computation fluid dynamics simulation, flow simulations or CFD calculations. For turbulent models, k-epsilon, k-omega or realizable RANS models can bring the simulation to a good result.

Design Reversed Vortex flow

A reversed vortex flow can be used in plasma reactor tubes to ignite plasma induced chemical reactions. The complete tube is used to maintain a gas reaction and the velocity of the gas and chemical species are high. At the top of the tube the gas can leave the system. The particles while spiral through the reversed vortex system in order to produce a good mixing of the species during reaction when the temperature is high (1800 – 3000 K).

Vertical Axis Water Turbine

Simulations have been carried out on a Vertical Axis Water Turbine (VAWT) for an application in Antwerp. With this turbine, energy can be generated from tidal currents, for example, with the rotating blades in the flow via a dynamo. This Dutch development is now being further developed and one of the new applications is to extract energy from flowing rivers in countries where the electricity network is very thin. With this VAWT you can generate electricity 24 hours a day, as long as the water flows.

Laminar Air Flow (LAF) Cabinet

The importancy of predicting Laminar Air Flow (LAF flow) in cleanrooms and hospital environment is very high. Especially today with the Corona virus around is predicting flow patterns very important. With CFD it is also possible to model and predict the deposition of tiny particles or droplets which contain viruses in the airflow, and areas where the deposition is highly prevented. In this picture a LAF-flow cabinet is shown. Due to strict specifications one should design the cabinet in such a way that all clean air flows nicely without turbulence to the room. Downflow cabinets are also a very important application in the laboratory environment.

Design Water Valve, Loss Factor

De interne stroming komt typisch voor in buizen. Hiernaast ziet u een afbeelding van de inwendige stroming van water in een brandkraan. Als de inwendige wrijving van de kraan minimaal is, met behoud van de externe dimensies kan de inwendige wrijving worden verlaagd en daardoor kan met een zelfde druk meer kubieke meters water uit het bluswater systeem komen.

ITER, Design Cryo Pump.

DeMaCo has built components for a fusion reactor in France. Based in North Holland they have decades of experience in cryogenic applications. Therefore DeMaCo was contracted to build cooling parts for the ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) project. After ignition of the fusion plasma, light components form. These have to be pumped out of the reactor, which is done by a crygenic pump. This pump functions at very low temperatures, and the light chemical components will condensate on the cold surfaces of the pump. The pump closes after condensation and is heated to evaporate the components which are then exhausted.

Design Outgassing Reduction!

Convectieve stroming wordt onderhouden door dichtheid verschillen die worden veroorzaakt door warmte. Bijvoorbeeld het weer wordt gedomineerd door convectie, de lucht die opgewarmd wordt door de zon. In de industrie wordt gebruik gemaakt dat koude lucht zwaarder is, en met deze kennis worden koel vitrines ontworpen voor bijvoorbeeld voedselproducten. Hiernaast is ook een luchtdeken te zien om de uitdamping van een galvanisch bad in de industrie te beperken.

Design Cold Water Boiler

Boiler voor koud water? Voor verschillende toepassingen kan dat heel nuttig zijn. Denk eens aan gekoelde frisdranken die aan de tap geschonken worden als de ruimte te klein is voor grote fusten. Denk aan huishoudelijk gebruik en mobiele toepassingen

Computer System for Predictive Design

Physixfactor simuleert op een krachtig werkstation met EPYC processesoren en 32 cores, 1,5 Tb RAM geheugen die met de modernste solvers van COMSOL werken. Onze bedrijfsfilosofie is opgebouwd rond enkele belangrijke kernwaarden waarop u ons na elk flow project mag beoordelen:

  • Physixfactor is zeer pragmatisch ingesteld en denkt mee om een goede oplossing te realiseren. Innovatie zit in het DNA. Altijd bereid om  het beste resultaat voor u te realiseren.
  • Vlotte en korte communicatie lijnen met klanten. Hierdoor worden multidisciplinaire projecten snel en kostenefficiënt uitgevoerd.
  • We hebben een ondernemende instelling, en zijn bereid om verantwoordelijkheid te dragen voor de project resultaten.