Boiler

Boiler waarin koudwater wordt opgeslagen. In tegenstelling tot de situatie waarin warm water wordt opgeslagen zal door koeling de dichtheid iets verhoogd worden waardoor het water in the boiler langzaam naar beneden zakt. Binnen de software kunnen we de gemiddelde koelcurves genereren waardoor inzicht verkregen wordt hoe snel dit proces gaat.

 

Afkoeling boiler koud water

Het doel was de afkoeltijd in een compacte boiler te simuleren. Het koelvermogen is bescheiden en de isolatie van de boiler is erg goed. Door een elektrische koeler te plaatsen in een boiler kan het water afkoelen. Koud water zakt naar beneden vanwege een hogere dichtheid, en veroorzaakt een menging in de vloeistof onder ander door flow reversie. Er werd een limiet gesteld aan de afkoeltijd. De gekoelde vloeistof moet voor langere tijd koud kunnen blijven, en de toepassing is voor consumptie doeleinden.

Dynamisch temperatuur gedrag

– Flow gegevens worden gebruikt in een ketenontwerp.

Invloed van dichtheidsverschillen werden duidelijk bij verschillende start temperaturen

Resultaten zijn snel en kosteneffectief gerealiseerd

Binnen de gestelde kaders werd een ontwerp gerealiseerd dat aan de verwachting voldeed. Vanuit een gegeven start situatie werd het dynamische gedrag geanalyseerd totdat er een homogene temperatuur werd bereikt. De boiler was een onderdeel uit een systeem, en de gegevens uit deze simulatie werden ingebracht om de keten te karakteriseren. Zo werd de afkoeltijd binnen een bepaalde tijd gehaald, en kon de compacte boiler in de ruimte worden geplaatst die hiervoor was bedoeld.
Samenvattend:

 

  • Flow gegevens worden gebruikt in een ketenontwerp.
  • Invloed van dichtheidsverschillen werden duidelijk bij verschillende start temperaturen
  • Resultaten zijn snel en kosteneffectief gerealiseerd