Vermindering uitdamping

Om uitdamping en geuren te reduceren wordt er gebruik gemaakt van een luchtgordijn over deze galvanische baden. De chemicalien die hierin zijn opgelost kunnen een belasting zijn voor de gezondheid van de werknemers. Om dit te reduceren heeft men gekozen om de gordijnen te laten doorrekenen met CFD software. Het volume debiet, de snelheid en de hoek van aanblazen zijn allemaal met het model geinventariseerd en geoptimaliseerd voor deze toepassing.

Flow berekening

Gecontroleerde luchtstroming, aerodynamica, over galvanische baden kan uitdamping reduceren en de luchtkwaliteit verbeteren. De opdracht was: Verminder de uitdamping van galvanische baden met een temperatuur van 80 C, en bespaar op energie kosten in de fabriekshal. Het uitdampen van de baden werd mede ingegeven door de ARBO wetgeving. Simuleer de luchtstroming met een gepatenteerde jet van To Improve.

De aerodynamische simulatie van verdamping en de daardoor te verwachten concentraties van damp gaven een hogere concentratie direct boven het bad bij het systeem van To Improve. Een hogere dampconcentratie direct boven het bad zorgt voor minder verdamping, terwijl een kleiner afzuigdebiet verspreiding van damp naar de omgeving voorkomt. Beoordeling van verschillende varianten (uitblaassnelheid, inblaashoek) leidde tot verdere optimalisatie van het push-pull systeem.

Resultaat

Uit de simulaties werd een instelling bepaald die in de praktijk is getest. De effecten die in de simulatie te zien waren, werden in de tests in de fabriekshal gezien. De instellingen resulteerden in een energie-besparing van meer dan 25%, en de uitdamping en vermenging met de omgevingslucht verminderde met hetzelfde percentage. Een bijkomend voordeel was dat het ventilatiesysteem in de fabriekshal op een lagere stand kan werken, dus de energie besparing gaat hier dubbel op!