Vertical Axis Water Turbine

In samenwerking met het innovatieve bedrijf Water2Energy heeft Physixfactor een model ontwikkeld op basis van Computational Fluid Dynamics van water door een verticale turbine. Hiernaast is een movie weergegeven van een tijdafhankelijke simulatie van een drieblads rotor, waar de stroming van links naar rechts gaat. Deze configuratie levert het vermogen via de as naar een dynamo. De stroming overschrijdt de 6 m/s niet, en vissen en andere levende organismen kunnen dit rotor systeem passeren zonder schade.
Het systeem is ook gesimuleerd met 4 en 6 bladen, waarbij het criterium dat 99.5% van het levende organisme zonder problemen kan passeren gegarandeerd is. Veldtesten hebben dit aangetoond.
Fluid flow in vertical axis of water turbine

Field test VAWT

Test rig for measering the generated power with different flow velocities. The test rig contains fish and it has been concluded that more than 99.8% could survive the passage of the VAWT and the blades. This test rig was crucial in deducing the characteristics of the power generator.

Torque water turbine

Water Life

The initial investment needed for such installations is typically high. To make it worthwhile and obtain a high power yield, a large number of turbines would be required. However, as fish are known to collide with the turbines placed in their stream, the authorities have imposed guidelines that allow no more than 0.1% fish mortality per passageway. The system has been tested, and has been proven to meet these specifications

The turbine is designed to be self starting, due to a confidential system to control the blade orientation which has been developed by Physixfactor. The turbine can be used in rivers while fish can still pass the turbine system.