Wire drawing dies

Drawing dies are used in the fabrication process of metal wires. rekstenen worden gebruikt voor de fabricage van metaal draden voor allerlei toepassingen. Slijtage van trekstenen moet laag zijn, om de productielijnen lang in stad te houden voordat ze stilgelegd moeten worden voor een wissel van de versleten trekstenen. Simulaties kunnen de kwaliteit van de trekstenen in kaart brenegen, en door de juiste keuze te maken van de fysische aspecten van het trekproces en de materiaaleigenschappen van de ommanteling van de diamanten stenen kan de standtijd of levensduur van de treksteen sterk worden verlengd.

Simulation of wire dies

Het is erg belangrijk om de temperatuur van het trekproces te reduceren en dus ook het slijtage proces. Bovendien moet de treksnelheid voldoende hoog zijn om het trekproces voldoende concurrerend te houden.

Stress temperature and force calculations

In the pictures above the stress and the temperature are shown during the process. It is very important to keep both parameters under control. For example the maximum temperature in the die affects the lifetime.

Results