Sterkteberekening

Physixfactor heeft met virtuele modellen voor ROMA Nederland dure laboratorium tests weten te voorkomen!
De mechanische spanningen werden gelokaliseerd in de constructie, met medeneming van de bouwwijze. Op basis van deze inzichten werden enkele aanpassingen gemaakt in de constructie en de volgorde van het positioneren van de panelen tijdens de bouw. We hebben op deze manier de spanningen met 80% kunnen reduceren, en hiermee kan ROMA haar vrieshuizen in de meest extreme omstandigheden probleemloos laten functioneren.

Voorkom dure laboratorium testen!

 

 

Side wall with bars ROMA

Virtuele werkelijkheid, wat bereik je ermee?

Op uitnodiging van ROMA heeft Physixfactor een presentatie verzorgd over virtuele werkelijkheid voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude. Lees het volledige artikel dat hierover is verschenen in RCCK&L : Wat bereik je met virtuele werkelijkheid?

In deze presentatie wordt dieper ingegaan op het belang van FEM simulaties in de industrie en de ontwikkelingen op dit gebied in de naaste toekomst.

Bottom part construction panel ROMA

Sterkteberekeningen

Sterkteberekeningen zijn belangrijk bij constructies, dit wordt moeilijker als er nog meer factoren als temperatuur en luchtlekkage meespelen. In dit voorbeeld van ROMA Nederland gaat het om koelcellen en vrieshuizen. Koelcellen en vrieshuizen worden gebruikt om voedsel, bijvoorbeeld vlees, voor langere tijd op te slaan bij -28 °C. Vooral in warme landen kunnen er problemen ontstaan door het grote verschil in buiten en binnen temperatuur zodat een sterkteberekening noodzakelijk wordt om de spanningen door uitzetting in kaart te brengen. ROMA Nederland verkrijgt steeds meer opdrachten voor vrieshuizen en koelcellen uit warme landen, en het temperatuurverschil tussen buiten en binnen kan tot problemen leiden met mechanische spanningen, met luchtlekkage als gevolg en dus energie verlies.

Extreem grote paneel constructies.

Opdracht is om een sterkteberekening op te zetten van paneelconstructies, die ook dienen als isolatie. Kom met voorstellen hoe de grote vrieshuizen van soms wel 40 x 40 x 80 m³ met een verminderde mechanische spanning, lekvrij kun blijven functioneren in warme landen. Een goede isolerende werking moet gegarandeerd blijven onder alle spannings condities.

Bij aanvang van het project was de probleemstelling duidelijk, o.a. door gedetailleerde foto’s van de constructie. Echter in welke richting de oplossing gezocht moest worden was complexer. Dit had ook te maken met de manier van bouwen, en allerlei andere aspecten in de constructie. Physixfactor heeft naar eigen inzicht de constructie gesimuleerd, en op basis van nauwe communicatie met de ontwerpers en bouwers, een set van randvoorwaarden kunnen definiëren die in de praktijk spelen. Gedurende dit project werden steeds de sterkteberekeningen en tussen resultaten met de technische teams besproken.