Contact mechanics, heat generation die

Contact mechanics is een studie naar de vervorming van onderdelen die met elkaar in contact komen op een of meerdere punten. Een belangrijk onderdeel is om de spanningen die loodrecht (normal direction) of evenwijdig (tangential direction) aan het contactvlak optreden. In het geval van trekstenen zal de draad worden vervormd door deze door een konusachtige structuur te trekken. Tijdens dit vervormingsproces zal de temperatuur in korte tijd sterk kunnen stijgen. Als de temperatuur te hoog wordt zal het slijtage proces erg toenemen. Een juiste keuze van de materialen rondom de diamanten treksteen kan de levensduur sterk verbeteren, tot wel 300%. Physixfactor heeft uitgebreide ervaring om dit te kunnen realiseren.

Wire dies

Temperature prediction in wire die

De FEM simulaties van wire dies leveren resultaten op die gebruikt kunnen worden om het productieproces te verbeteren. In de software kunnen de openingshoek en de treksnelheid gevarieerd worden, evenals de wrijvingscoëfficiënt. Op deze wijze leveren de resultaten van een simulatie een kostenbesparing op van het draadtrek proces.

Met deze simulaties is voor een  proces om straaldraden te maken de snelheid met 25% verbeterd. Bovendien is de standtijd van het product met ruim 300% gestegen. De concurrentie positie is hierdoor verzekerd.

 

Ook voor het koperdraad trekken zijn significante verbeteringen gerealiseerd, vraag hiernaar bij Physixfactor.

Heat generation wire die.

Trekstenen worden gebruikt voor de fabricage van metaal draden voor allerlei toepassingen. Slijtage van trekstenen moet laag zijn, om de productielijnen lang in stand te houden voordat ze stilgelegd moeten worden voor een wissel van de versleten trekstenen. Simulaties kunnen de kwaliteit van de trekstenen in kaart brengen, en door de juiste keuze te maken van de fysische aspecten van het trekproces en de materiaaleigenschappen van de ommanteling van de diamanten stenen kan de standtijd of levensduur van de treksteen sterk worden verhoogd.