Cardiovasculaire Stent

Een cardiovasculaire stent kan worden geplaatst in een kransslagader bij het hart als er een vernauwing is geconstateerd. Deze wordt via een katheter in de kransslagader geplaatst. Als de stent op zijn plaats is gepositioneerd dan kan via een inwendig ballonnetje de stent worden opgepompt. Bij deze handeling zal de stent deformeren en een iets grotere diameter verkrijgen en op deze wijze de vernauwing blijvend wijder maken. De stent blijft na deze handeling permanent in de kransslagader zitten.

FEM simulatie medisch product.

 Simuleer de deformatie tijdens het oppompen met een ballon. Deze analyses werden gedaan voor een nieuwe vorm van de stents van Biosensors International. Bepaal waar de gebieden liggen met de grootste plastische deformatie. Bepaal met Finite Element Method (FEM) ook de blijvende deformatie nadat de ballon verwijderd is.

Simulatie uitvouwen van stent

De materialen die voor een stent gebruikt worden voldoen aan de allerhoogste eisen, en de materiaal parameters waren hier goed bekend. De stent werd volledig 3D ingevoerd in de computer, en het opblazen van de ballon werd als load aangebracht om de deformatie tijdens de plaatsing te bepalen. Er werden verschillende pomp scenario’s gesimuleerd met enkele geometrische variaties. Bij elke geometrische variatie werd de blijvende plastische deformatie berekend, een belangrijke grootheid.

Deformatie stent

Het resultaat was een goede analyse van de respons van de stent op het pompen, en het gedrag als de dimensies van de dunne metalen strengen variëren. Inzicht werd verkregen waar de grootste blijvende deformatie optreedt. Vooral in de scherpe bochten van de stent wordt het materiaal belast. Door de dikte een beetje te variëren van de stent, bij verschillende begin diameters, kon de locatie van de plastische deformatie erg goed bepaald worden. De specificaties konden op een nauwkeurige manier worden vastgesteld, en de uitval van de stent tijdens de productie in de fabriek worden gehalveerd.