Computational Fluid Dynamics

The importancy of predicting Laminar Air Flow (LAF flow) in cleanrooms and hospital environment is very high. With CFD it is possible to model and predict the deposition of tiny particles in the airflow, and areas where the deposition is highly prevented. In this picture a LAF-flow cabinet is shown. Due to strict specifications one should design the cabinet in such a way that all clean air flows nicely without turbulence to the room.

Downflow cabinets are another important application in the laboratory environment.

Laminar Flow Cabinet

Centrifugaal pomp,

Centrifugaal pompen kunnen worden geoptimaliseerd bijvoorbeeld op volumedebiet. Echter er zijn ook andere aspecten die een belangrijke rol spelen. Trillingen kunnen ongewenste effecten hebben op het pomphuis en na lange tijd de oorzaak zijn van het falen van de behuizing of de lagers in de pomp. Bij de toepassing van water en hoge drukken kan de interactie van het water met het huis problemen veroorzaken of een bron zijn van trillingen en teveel lawaai.

Lawaai reductie in pomphuizen en ventilatoren is een samenspel tussen geometrische optimalisatie en het reduceren van vortices in de stroming