Stroming rookgassen

 Bij zeer lange schoorstenen in flatgebouwen kan stromingsomkering optreden van het rookgas in de herfst en de lente. Dit is een ongewenste situatie. De opdracht was om met CFD (Computational Fluid Dynamics) flow berekeningen een tijdsafhankelijke simulatie te maken, en met voorstellen te komen om het ontwerp aan te passen zodat de rookgas afvoer zonder stromingsomkering gegarandeerd kan worden.

Flow in Chimney
Flow detail

Flow reversal, stromings omkering

Op basis van gesprekken met de technische en onderhoudsafdelingen, werden enkele mogelijke oorzaken op een rijtje gezet. Bouwtekeningen dienden als uitgangspunt voor de simulatie van de rookgas afvoer. Een dynamische luchtstroom werd gesimuleerd, en aan de schoorsteen werden meerdere rookgas kanalen opgenomen van de CV ketels per appartement in de flat. Tijdens het gebruik van de schoorstenen kan het voorkomen dat de warme gassen onvoldoende opwaartse krachten kunnen uitoefenen in de schoorsteen zodat bij de opstart van bijvoorbeeld CV ketels er terugslag optreedt van de rookgassen. Om dit te voorkomen zijn enkele dynamische flow of stromingsanalyses uitgevoerd die de invloed van de geometrie en de temperatuur op het opstart gedrag in kaart brachten.

Simulatie schoorsteen

De thermische flow analyses gaven inzicht in de opwaartse krachten van de rookgassen, die ook afhankelijk zijn van de diameter van de schoorsteen. De verbeterde schoorsteen vertoond geen terugslag meer, en de werking kan nu gegarandeerd worden in de herfst en de lente. Ook enkele aanpassingen werden voorgesteld in de opstart cyclus van de CV ketels, die allemaal bijdragen aan een verbeterde functionaliteit. Het is stevige besparing op onderhoudskosten, en vooral storingsmeldingen.