Vertical Axis Water Turbine

Stroming van een medium, bijvoorbeeld water kunnen de bladen in beweging zetten. Hiernaast is een movie weergegeven van een tijdafhankelijke simulatie van een drieblads rotor, waar de stroming van links naar rechts gaat. Deze configuratie levert het vermogen via de as naar een dynamo. De stroming overschrijdt de 6 m/s niet, en vissen en andere levende organismen kunnen dit rotor systeem passeren zonder schade.
Het systeem is ook gesimuleerd met 4 en 6 bladen, waarbij het criterium dat 99.5% van het levende organisme zonder problemen kan passeren gegarandeerd is. Veldtesten hebben dit aangetoond.
Fluid flow in vertical axis of water turbine
Torque water turbine

Water Life

The initial investment needed for such installations is typically high. To make it worthwhile and obtain a high power yield, a large number of turbines would be required. However, as fish are known to collide with the turbines placed in their stream, the authorities have imposed guidelines that allow no more than 0.1% fish mortality per passageway. The system has been tested, and has been proven to meet these specifications

The turbine is designed to be self starting, due to a confidential system to control the blade orientation which has been developed by Physixfactor. The turbine can be used in rivers while fish can still pass the turbine system.

Test opstelling

Test opstelling waarin het vermogen wordt getest bij verschillende stroomsnelheden. In deze opstelling zijn ook vissen aanwezig, en testen hebben aangetoond dat meer dan 99.5% van deze vissen de opstelling probleemloos kunnen passeren.

 

 

Aanvraag FEM Training

Binnen 24 uur staat uw testaccount klaar, en ontvangt u per e-mail de login gegevens.