Windbelasting gebouwen

Susar (Sustainable Architecture & Agriculture) is een samenwerking van ontwerpers en bouwers voor duurzame woningen. De containerwoningen die in Afrika worden geplaatst kunnen prefab aangeleverd worden en worden ontworpen volgens lokale normen van windbelastingen. De containerwoning is volgens de modernste inzichten ontworpen en is volledig energie neutraal, of kan zelfs energie voor de gemeenschap opwekken. Al deze ontwerpen vallen in de categorie duurzaam wonen, en de ontwerpen zijn dan ook volgens de modernste inzichten en technieken tot stand gekomen. De containerwoningen moeten bestand zijn tegen allerlei windbelastingen, echter we maken ook slim gebruik van deze wind om in bij alle windrichtingen en ventilatie in de woning te verkrijgen.

Gebouwen in tropische gebieden

De containerwoningen worden in Afrika geplaatst en moeten bestand zijn tegen de daar heersende weersomstandigheden en windbelastingen. Ook wilde men weten hoe de luchtstromingen rond het huis gaan, i.v.m de uitgekiende natuurlijke ventilatie in het huis, eventueel aangevuld met een ventilatiesysteem op zonne-energie.

Omdat men hiervan gebruik maakt levert dat ook een energiebesparing op. De windbelasting is ook gesimuleerd om de stevigheid en stabiliteit van de woningen bij harde wind te bepalen, gegeven de meteorologische omstandigheden waar de woningen geplaatst gaan worden.

Het ventilatie systeem in de huizen werkt voor allerlei windrichtingen en sterkten. De ventilatie in de huizen is als resultaat betrouwbaarder geworden en voldoet aan de laatste inzichten op het gebied van energie zuinige en duurzame woningen.
Voor meer informatie wat Physixfactor voor Susar heeft gedaan klik op deze link voor informatie over het ontwerp van Olthaar klik hier