Magnetische velden Hoogspanningslijnen

Zijn de magnetische velden van Hoogspanningsmasten gevaarlijk voor de gezondheid.?

Kan ik wonen vlakbij hoogspanningsmasten, wat is de invloed op uw gezondheid?

In Nedeland wordt een grens gehanteerd van de magnetische veldsterkte van 0.4 microTesla. Waar ligt deze grens als de hoogspanning lijnen langs een woning, woonwijk of industrieel complex gaan? Overschrijdt uw locatie de Nederlandse norm? Laat uw zone berekenen ………

Magneet Coil

Magnetische coil

Machine onderdelen of moteren gebruiken complexe magnetische constructies,spoelen en warmteontwikkeling kunnen worden gesimuleerd. Belangrijk zijn de magnetische eigenschappen van de materialen, deze worden altijd nauwkeurig door de klant opgegeven.

Hallbach magneet4

Halbach magneet

Wat is het effect van dit type magneet in uw toepassing? Kunnen andere orientaties van magneten in uw toepassing de gewenste effecten bereiken? Statische of dynamische berekeningen kunnen het gedrag beschrijven, u bent weer een stap verder in productontwikkeling.

Hallbach secvtor magneet1

Magnetische afscherming

Afscherming is voor de High Tech industrie van belang om storingen van hoog frequent velden te reduceren in mechatronische toepassingen. Veel bedrijven leveren complexe en nauwkeurige apparatuur en simulaties dragen bij aan een optimale afscherming.